Category Archives: Uncategorized

Det gamla systemet är helt släckt!

Onsdagen den 20 juni 2018 klockan 18:00 drog vi ur stickkontakten och släckte ner den sista delen av Karstorps antennsamfällighets gamla system. Styrelsen samlades vid samfällighetens huvudcentral för att fira denna milstolpe, eller om man så vill, ta en gravöl för de gamla koaxialkablarna. Numera är alla hushåll, över 700 stycken, inkopplade på fibern och […]

Fiberprojektet är i slutfasen

Då är samtliga medlemsfastigheter installerade och klara med fiber. Urkopplingen av de gamla koaxialkablarna är igång. Vår huvudcentral är iordningställd, Dock kommer vår gamla utrustning vara igång någon månad till.

Summering av 2017 fiberprojekt

Det har varit ett händelserikt år i vår antennförening. Uppgraderingen från kopparkabelnät till fiberkabelnät startade för ungefär 1 år sedan. Vi har nu ett modernt fibernät och bra bredbandstjänst till låg kostnad. Det var strax innan jul förra året som de första slangarna till fiberblåsning började läggas genom Fiberbyggarnas försorg. Först som en test om […]

17/10 – Ny kanalsökning gäller inte KSMF

I TV-bilden visas en inlagd text ” Ändringar av frekvenser, ny kanalsökning …” . Det gäller inte oss som ser på TV genom föreningens utrustning. Det kan förekomma avbrott då TerraCom gör sin omläggningar. Sydantenn gör sedan sina justeringar i sin utrustning. Därefter återkommer bilden på samma kanalplatser som tidigare hos oss.

Vid fel efter fiberinstallationen – kontakta Sydantenn

Det har kommit till vår kännedom att några fastishetsägare ibland har problem med signalen via fiber. De flesta fel åtgärdas med automatik men tex intemittenta fel i fastighetens så kallade CPE (fiberboxen på väggen hemma) kan missas. ”Det är därför viktigt att eventuella fel i utrustningen rapporteras till Sydantenn så att de blir åtgärdade”

Sydantenn ändrar den digitala utsändningen DVB-T

//kopierat från Sydantenn’s hemsida// Saknar du bild på SVT1, SVT2, Barn-/kunskapskanalen, TV4 och TV6? DVB-T signalen upphör. För att få plats med ett ständigt ökande utbud av HD-kanaler behöver vi frigöra utrymme. Därför tar vi bort de marksända fria digitala DVB-T kanalerna. Så länge man har en TV med inbyggd digitalmottagare (DVB-C) kommer detta inte […]

Avbrott på alla tjänster (Fiber och Kabel-TV) den 4 Juli 09:00 – 11:00

Meddelande från Sydantenn ”På grund av fiberomläggning av den inkommande fibern till Karstorp kommer det att vara avbrott på alla tjänster (Fiber, Kabel-TV) den 4 juli från 09:00 till senast 11:00. Vi beklagar avbrottet som är en nödvändig del av ombyggnaden till fiber.” Det är alltså den fiber som förbinder vår huvudcentral med Malmö som […]

Kontaktuppgifter inför installationen

För att InstallationaCompaniet ska kunna kontakta respektive fastighet och bestämma tid för besök, MÅSTE registreringen göras via utdelad lapp eller på Sydantenns hemsida. Av de 300 husen nordväst om Bågevägen (område 1) fattas det många kontaktuppgifter ännu. Ni som vet med er att ni INTE lämnat kontaktuppgifterna – gör det snarast. -Registreringsformulär hos Sydantenn-

Projektinformation v19

Senaste nytt Sista veckan har det tyvärr varit väldigt förvirrat i vårt fiberprojekt. Slangkanalisation förläggs, centralen är ombyggd, fiber blåses fram till fastigheterna och äntligen ….. installationerna startar. Men det utlovade informationspaketet har lyst med sin frånvaro. Förra veckan (v18) blev 7 varierande hus utvalda för fiberinstallation. Mest för att testa installationsmetorder. När teknikerna från […]

Årsstämman 25/4

Tisdagen 25 april hölls årsstämman för verksamhetsåret 2016. Mötet var i matsalen i Dalslundsskolan. 54 fastigheter var representerade av 58 personer. Sedvanliga val till styrelse, revisorer och valberedning klubbades. Per Ryberg avtackades efter många många år i styrelsen. Michael Jonsson fick också ett tack för sina år som styrelsemedlem och felmottagare. Micke fortsätter sin medverkan i arbetet i […]