Välkommen till Karstorps samfällighet.

Vi finns för dig som bor i västra Åkarp vars fastighet är ansluten till vårt gemensamma fiberoptiska kommunikationsnät.

Frågor & Svar

Vad är en samfällighet?

En samfällighetsförening är en sammanslutning av delägare och förvaltas enligt SFL (lag om förvaltning av samfälligheter). Det innebär att den som förvärvar en fastighet, som har del i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening automatiskt blir medlem i föreningen. På motsvarande sätt upphör medlemskapet för den som överlåter sin fastighet.

Vad är Karstorps samfällighet?

Vi är en samfällighet i västra Åkarp, om cirka 700 fastigheter, som gemensamt äger ett kommunikationsnät av fiberoptik. Nätets infrastruktur tillhandahåller TV-kanaler och förvaltas av samfällighetens styrelse. Sydantenn tillhandahåller ytterligare tjänster som bredband, IP-telefoni m.m. enligt avtal mellan varje enskild medlem och Sydantenn.

Vad är fiber?

Fiber, vars korrekta namn är fiberoptik, är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare.
Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren ”översätter” ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, TV eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. Den vanligaste ljusvåglängderna som används är 1310 och 1550 nanometer, d.v.s. infrarött ljus.

Vad ingår i medlemskapet?

I medlemsavgiften:
TV-kanaler, vilket innefattar

  • Analogt Basutbud
  • Digitalt Grundutbud
  • Digitalt Tilläggsutbud
  • Kanalplan

I medlemsavgiften till föreningen ingår 25 analoga kanaler, 6 av dom går även att se digitalt. Har man digitalbox och ett programkort från Sydantenn, vilket tecknas och betalas separat direkt till Sydantenn, så ser du alla 25 kanalerna digitalt, samt möjlighet att teckna ytterligare kanaler.

Utöver medlemsavgiften kan varje fastighet själva teckna avtal med vår leverantör Sydantenn, som för närvarande erbjuder bredbandsuppkoppling, 1000/1000 Mbit/s samt IP-telefoni.

Vad kostar det?

Obligatorisk avgift:
De kostnader som samfälligheten har för att köpa in de gemensamma TV-kanalerna samt se till att anläggningen fungerar och utvecklas, bekostas av andelsägarna, dvs fastighetsägaren. Denna avgift är obligatorisk och fastställs utav årsmötet, för närvarande 1700 kr per år.

Frivillig enskild avgift, som tecknas direkt med Sydantenn efter önskemål:
Bredband, 1000/1000mbit, 269kr per månad.
Kostnad för IP-telefoni och ytterligare TV-kanaler beror på önskat avtal. Kontakta Sydantenn för vidare information.

Jag vill skaffa bredband och/eller IP-telefoni, hur gör jag det?

Kontakta Sydantenn för att teckna enskilt avtal gällande detta.

Hur sker betalning?

Medlemskapet i samfälligheten betalas via faktura i brevlådan, en gång per år.
Alla tjänster därutöver, så som extra kanaler, bredband och IP-telefoni, är avtal varje enskild fastighet tecknat med Sydantenn och betalas till dem.

Vilken hastighet erbjuds på bredbandsuppkopplingen via fibern?

Hastigheten för internet är 1000/1000 Mbit/s.

Vem ansvarar för vad?

Samfälligheten ansvarar för att signal, via Sydantenns omsorg, går fram till fastigheten, samt det fiberuttag, kallat CPE, som finns i fastigheten. Efter CPE:n är det respektive fastighetsägares ansvar att sköta om funktion och underhåll.

Vår TV-signal, bredband och/eller IP-telefoni fungerar inte, vad gör vi?

Vid driftsstörningar kontakta Sydantenn direkt.

Föreningens styrelse supporterar vanligtvis inte enskilda användares driftstörningar.
Om det är så att en fastighetsägare får ett extraordinärt problem och inte kommer vidare med en fråga, kontakta styrelsen så ser vi över ärendet.

Servicegaranti på driften, så kallad SLA (Service Level Agreement)

Vårt avtal med Sydantenn är uppdelat i tre kategorier:

1. Kritiska fel
Fel som drabbar fler än 10 slutkunder och som kan härledas till aktiv utrustning i noden är att betrakta som ett kritiskt fel. Felanmälan kan göras på kontorstid och jourtid och felavhjälpning påbörjas senast efter 4 timmar.

2. Allvarligt fel
Fel som drabbar färre än 10 slutkunder och som kan härledas till aktiv utrustning i noden är att betrakta som ett allvarligt fel.
Felanmälan kan göras på kontorstid och felavhjälpning påbörjas samma dag.

3. Icke allvarliga fel
Fel som drabbar enstaka kunder och som inte kan härledas till aktiv utrustning i noden är att betrakta som ett icke allvarligt fel.
Felanmälan kan göras på kontorstid och felavhjälpning påbörjas inom 5 arbetsdagar.

Hur ska jag koppla från fiberuttaget?

På fiberuttaget (CPE) finns ett antennuttag. Där kopplas TV med antennkabel (koaxialkabel).
Det finns fyra nätverksportar på fiberuttaget.
1. Bredband.
2. Används ej.
3. IP-telefoni.
4. Förberedd för eventuell IP-TV i framtiden. Används ej i nuläget.

Vi har haft strömavbrott och nu fungerar inte bredbandet

Testa att göra fiberuttaget strömlös. Därefter gör router/access punkter/Wi-Fi förstärkare strömlösa. Börja därefter med att starta upp fiberuttaget och låt den komma igång, det kan ta upp till 20 minuter. Efter 20 minuter så starta upp router och övriga enheter. Därefter borde det fungera igen. Kontakta Sydantenn om felet kvarstår.

Jag får inte den hastighet jag betalar för

När man pratar om rätt bredbandshastighet så är det viktigt att varje enhet/del klarar av rätt hastighet. Lättast för att utesluta och komma fram till vilken enhet/del som inte ger rätt hastighet: Börja med att koppla in en dator direkt till fiberuttaget. Testa med minst två olika kablar (helst CAT6 när ni ska mäta upp till 1000) och testa med minst två datorer. Oftast är det en kabel eller dator som inte klarar hastigheten.

Hur får jag snabbare och bättre Wi-Fi?

Oavsett om man använder kabel eller trådlöst för att komma åt Internet så är det alltid viktigt att varje enhet/del klarar av rätt hastighet och är i bra skick, vilket är ännu viktigare om det är trådlöst. Där är det viktigt hur bra routern är, vilken kabel som är kopplad till routern, hur bra dator/mobil etc är och även hur routern är inställd. Oftast kan det vara bra att investera i en ordentlig router eller förstärka upp med fler Access Punkter. Det viktigaste brukar vara vart routern är placerad. Helst ska den vara så centrerad som möjligt för att täcka så stor yta som möjligt. Den ska inte stå bakom möbler eller annan utrustning. Varje vägg, möbel eller utrustning gör att signalen kan bli sämre. Sen kan grannarnas wifi också störa ert Wi-Fi. Därför kan det vara viktigt att testa olika nätverkskanaler i routern, man brukar välja mellan 1, 6 eller 11. Varje nätverkskanal ligger på olika frekvenser.

Jag vill ha en personlig e-postadress eller hemsida, hur skaffar jag det?

Internettjänstleverantören Sydantenn kan tillhandahålla detta, men tänk på att e-post och hemsida via dem kan i allmänhet inte användas efter flytt från samfälligheten.
Om det är viktigt att ha en e-post och hemsida som fungerar oberoende av internettjänstleverantör och var ni bor så rekommenderas antingen ”gratistjänster” som Gmail.com, Microsoft.com, Yahoo.com, Apple.com etc. eller kommersiella epost/hemside-leverantörer där ni tecknar ett avtal och betalar en avgift.

Hur kontaktar jag styrelsen?

Använd med fördel kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Vi har sålt vårt hus, vad behöver vi göra?

Medlemskapet i samfälligheten följer med automatik fastigheten.
Den enda avgift som är obligatorisk till samfälligheten är medlemsavgiften.
Överlåtelse av eventuellt ytterligare TV-kanaler, bredband och IP-telefoni är frivilligt, men en överenskommelse underlättar då de nya ägarna kan komma igång direkt. Detta ombesörjs utav köpare och säljare själva i samförstånd med Sydantenn.

Jag har precis flyttat hit, hur ska jag få igång mitt internet?

Fiberanläggningen och skyldigheten att betala avgifterna är knuten till fastigheten. När du flyttar hit tar du alltså över medlemskapet i Karstorps samfällighet från föregående fastighetsägare.

Du som är nyinflyttad: Om inget annat kommit överens med föregående ägare av fastigheten, kontakta Sydantenn och uppge vilket datum ni flyttar in om ni önskar påbörja bredband och eventuellt IP-telefoni samt eventuellt ytterligare TV-kanaler.

Vad gäller formellt mellan gammal och ny ägare vid flytt?

Detta gäller vid ägarbyte:

Vid ägarbyte är både säljaren och köparen skyldiga att informera samfällighetsföreningen om ägarbytet. Samfällighetsföreningen informeras inte om ägarbytet automatisk. Betalningsskyldigheten och fakturan följer fastigheten och lämnas i brevlådan vid debiteringstillfället.

Vid ägarbyte är det upp till den gamla och nya ägaren att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften.

Den nye ägaren övertar tillsammans med gamla ägaren gamla skulder avseende samfällighetsavgifter, försenings- och inkassoavgifter och låneskulder tecknade av föreningen.

Text ur ”Lag om samfällighetsföreningar”:

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Mot den nya ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.
I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken delaktigheten i samfälligheten har övergått på annat sätt än genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Lag (1983:660)

Hur förhåller sig avtal mellan samfälligheten, den enskilde medlemmen och leverantören till varandra?

Medlemmar i Karstorps samfällighetsförening har för närvarande ett gemensamt avtal med Sydantenn, som levererar TV-signal i vårt fibernät.

Övriga avtal, såsom ytterligare Tv-kanaler, IP-telefoni och bredband, tecknas av varje enskild medlem direkt med Sydantenn och är personliga även om de förutsätter att man har fiber via samfälligheten. Medlem ansvarar själv för eventuell uppsägning av dessa avtal.

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Gatuadress (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Välj ditt ärende (obligatorisk)

Ditt meddelande

Senaste Nytt

Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2019 i Lervägens lokal i Åkarp finns nu tillgängligt här på hemsidan.

Läs mer »

Årsmöte

Torsdagen den 25 april kl 19:00 håller samfälligheten ordinarie föreningsstämma för 2018 års verksamhet, så kallat årsmöte, i lokalen på Lervägen. Kallelse är utdelat i alla brevlådor. Välkomna!

Läs mer »

Driftinformation från Sydantenn Tele AB

(http://www.sydantenn.se/kategori/driftinformation/)

** Avlöst ** Pågående Driftstörning Rydsgård

2019-06-21

UPPDATERING 190621 14:15 Felet är nu avlöst och tjänsterna igång igen. Om du upplever fortsatta problem, ber vi dig starta om tjänstefördelare och egen utrustning innan du kontaktar kundtjänst. URSPRUNGLIGT MEDDELANDE För närvarande har vi en driftstörning i Skurup Bredbands fibernät i Rydsgård. Tekniker är på väg ut för att påbörja felsökning....

Läs mer >>

Webbmailen för er som har @insatnet.nu och @bjarred.net

2019-05-09

Informationen gäller för er som har mail-adresser som slutar med: @insatnet.nu och @bjarred.net Du som har använt webbmailen via www.insatnet.nu kan komma åt webbmailen genom att gå in på mail.insatnet.nu Vänligen använd mail.insatnet.nu...

Läs mer >>

Planerat Driftsavbrott Eriksfält [2019-04-24]

2019-04-24

Onsdagen den 24 april kommer vi att utföra ett förbättringsarbete i form av en uppgradering av utrustningen i områdesnoderna på Eriksfält. Detta innebär vi kommer att ha driftsavbrott mellan klockan 08:00 och 16:00, och att kunder i områdes tjänster kommer att ligga nere. Efter omläggningen kommer du att behöva starta om din tjänstefördelare och eventuell utrustning kopplad till denna, därefte...

Läs mer >>

Driftsavbrott Blankebäck Oxie [2019-04-16 08:54] Avhjälpt

2019-04-16

Vi har för närvarande ett driftavbrott på våra samtliga fibertjänster i Blankebäck Oxie. Felet beror på att EON har brutit strömmen till området där vår utrustning finns. EON beräknar att detta ska vara löst 09:15. När felet är avhjälpt så behöver du starta om fiberenheten och övrig utrustning för att komma igång igen. Tack för ert tålamod! 09:25 Strömmen åter, felet avhjälpt. Om din...

Läs mer >>

Underhållsarbete – Bjärred [2019-04-15 kl. 11:00-13:00]

2019-04-15

Idag kommer vi genomföra ett underhållsarbete i Bjärred för att förstärka kvalitén ytterligare. Följande adresser med omnejd berörs: Hans Jonas väg, Storkvägen, Starvägen, Lärkvägen och Trastvägen Arbetet beräknas pågå mellan 11:00 till 13:00 och samtliga tjänster kommer ligga nere inom detta tidsspann....

Läs mer >>

Driftstörning stort antal kanaler [2019-03-25 14:48] Avhjälpt 28/3 14:20

2019-03-25

UPPDATERING TORSDAG 28/3 - 14:20 Felet med den avgrävda fiberkabeln ska nu vara avhjälpt. Samtliga kanaler fungerar nu återigen. UPPDATERING ONSDAG 27/3 - 13:51 C More Hockey ska vara avhjälpt och återigen fungera för majoriteten av alla nät (vissa undantag kan förekomma). UPPDATERING ONSDAG 27/3 - 07:50 Återställningsarbetet har tagit längre tid än beräknat. Tele2 jobbar fo...

Läs mer >>

Skurup: Avgrävd kabel [2019-03-12 10:01]

2019-03-12

Vi har en avgrävning i Skurup som drabbar kabel-tv:n på följande adresser: Landskapsgatorna Annagatan Jörgensgatan mfl Beräknad klartid 14:30....

Läs mer >>

Planerat driftsavbrott Eslöv [2019-03-13 05:00]

2019-03-06

På grund av omläggning som utförs under natten till onsdag den 13 mars 05:00 - 07:00 kunder i Eslövs tjänster att ligga nere. Efter omläggningen kommer tjänsterna att fungera som vanligt....

Läs mer >>

Planerat driftsavbrott – Bredband [2019-03-05 03:00]

2019-03-04

På grund av ett servicearbete som utförs under natten till tisdagen 5 mars 03:00 - 05:00 kommer era bredbandstjänster att ligga nere. Detta innebär att kunder kan komma att behöva starta om sina enheter. Efter omläggningen kommer tjänsterna att fungera som vanligt. Vi beklagar eventuella oangelägenheter detta medför. Kunder i följande nät kommer vara drabbade: - Eriksfält/Kulladal - Månst...

Läs mer >>

Gamla Kabel-TV-nätet släcks Värbyängen [2019-02-21 10:00]

2019-02-21

Det gamla kabel-TV-nätet har idag den 21 februari släckts ner, sedan inkopplingen av fiber till samtliga hushåll. Kabel-TV signalen går numera genom ert fiber och TV-signalen hämtas ut från RF-kontakten på sidan av er tjänstefördelare/CPE. Tittar ni på TV via det det gamla kabel-TV-nätet behöver ni koppla er antennkabel till tjänstefördelaren så får ni åter bild på er TV. Information om det...

Läs mer >>