Summering av 2017 fiberprojekt

Det har varit ett händelserikt år i vår antennförening. Uppgraderingen från kopparkabelnät till fiberkabelnät startade för ungefär 1 år sedan. Vi har nu ett modernt fibernät och bra bredbandstjänst till låg kostnad. Det var strax innan jul förra året som de första slangarna till fiberblåsning började läggas genom Fiberbyggarnas försorg. Först som en test om […]

17/10 – Ny kanalsökning gäller inte KSMF

I TV-bilden visas en inlagd text ” Ändringar av frekvenser, ny kanalsökning …” . Det gäller inte oss som ser på TV genom föreningens utrustning. Det kan förekomma avbrott då TerraCom gör sin omläggningar. Sydantenn gör sedan sina justeringar i sin utrustning. Därefter återkommer bilden på samma kanalplatser som tidigare hos oss.

Vid fel efter fiberinstallationen – kontakta Sydantenn

Det har kommit till vår kännedom att några fastishetsägare ibland har problem med signalen via fiber. De flesta fel åtgärdas med automatik men tex intemittenta fel i fastighetens så kallade CPE (fiberboxen på väggen hemma) kan missas. ”Det är därför viktigt att eventuella fel i utrustningen rapporteras till Sydantenn så att de blir åtgärdade”

Sydantenn ändrar den digitala utsändningen DVB-T

//kopierat från Sydantenn’s hemsida// Saknar du bild på SVT1, SVT2, Barn-/kunskapskanalen, TV4 och TV6? DVB-T signalen upphör. För att få plats med ett ständigt ökande utbud av HD-kanaler behöver vi frigöra utrymme. Därför tar vi bort de marksända fria digitala DVB-T kanalerna. Så länge man har en TV med inbyggd digitalmottagare (DVB-C) kommer detta inte […]

Avbrott på alla tjänster (Fiber och Kabel-TV) den 4 Juli 09:00 – 11:00

Meddelande från Sydantenn ”På grund av fiberomläggning av den inkommande fibern till Karstorp kommer det att vara avbrott på alla tjänster (Fiber, Kabel-TV) den 4 juli från 09:00 till senast 11:00. Vi beklagar avbrottet som är en nödvändig del av ombyggnaden till fiber.” Det är alltså den fiber som förbinder vår huvudcentral med Malmö som […]

Kontaktuppgifter inför installationen

För att InstallationaCompaniet ska kunna kontakta respektive fastighet och bestämma tid för besök, MÅSTE registreringen göras via utdelad lapp eller på Sydantenns hemsida. Av de 300 husen nordväst om Bågevägen (område 1) fattas det många kontaktuppgifter ännu. Ni som vet med er att ni INTE lämnat kontaktuppgifterna – gör det snarast. -Registreringsformulär hos Sydantenn-

Projektinformation v19

Senaste nytt Sista veckan har det tyvärr varit väldigt förvirrat i vårt fiberprojekt. Slangkanalisation förläggs, centralen är ombyggd, fiber blåses fram till fastigheterna och äntligen ….. installationerna startar. Men det utlovade informationspaketet har lyst med sin frånvaro. Förra veckan (v18) blev 7 varierande hus utvalda för fiberinstallation. Mest för att testa installationsmetorder. När teknikerna från […]

Årsstämman 25/4

Tisdagen 25 april hölls årsstämman för verksamhetsåret 2016. Mötet var i matsalen i Dalslundsskolan. 54 fastigheter var representerade av 58 personer. Sedvanliga val till styrelse, revisorer och valberedning klubbades. Per Ryberg avtackades efter många många år i styrelsen. Michael Jonsson fick också ett tack för sina år som styrelsemedlem och felmottagare. Micke fortsätter sin medverkan i arbetet i […]

Planerat avbrott onsdag 19/4 kl 8.00

På onsdag 19/4 kl 8.00 till ca 10.00 kommer alla i vår antenn-samfällighet att bli utan både TVsignal och bredbandssignal. Sydantenn ska koppla in en ny huvudfiber till huvudcentralen som dragits fram i samband med stamnätsutbyggnaden. Den gamla fibern som reparerades vid förra avbrottet behövdes för att få igång den nya utrustningen, nu ska den bytas […]

Projektinformation vecka 11

I vecka 11 kommer Fiberbyggarna att vara i: Området runt huvudcentralen. d.v.s. Ljunitsv, Frostav, Bjärev, Barav, Albov och kanske även Skytts till Luggudevägen Nu är alla fastigheter i område 1 försedda med slang. I vecka 11 påbörjas fiberblåsning. Det är fiber mellan skåpen som ska blåsas, alltså inte fram till husen ännu. Ni som bor på […]

1 2 3 4