Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 24 april 2022 i Lervägens lokal i Åkarp finns nu tillgängligt här på hemsidan.