Välkommen till Karstorps samfällighet.

Vi finns för dig som bor i västra Åkarp vars fastighet är ansluten till vårt gemensamma fiberoptiska kommunikationsnät.

Frågor & Svar

Vad är en samfällighet?

En samfällighetsförening är en sammanslutning av delägare och förvaltas enligt SFL (lag om förvaltning av samfälligheter). Det innebär att den som förvärvar en fastighet, som har del i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening automatiskt blir medlem i föreningen. På motsvarande sätt upphör medlemskapet för den som överlåter sin fastighet.

Vad är Karstorps samfällighet?

Vi är en samfällighet i västra Åkarp, om cirka 700 fastigheter, som gemensamt äger ett kommunikationsnät av fiberoptik. Nätets infrastruktur tillhandahåller TV-kanaler och förvaltas av samfällighetens styrelse. Sydantenn tillhandahåller ytterligare tjänster som bredband, IP-telefoni m.m. enligt avtal mellan varje enskild medlem och Sydantenn.

Felanmälan

Vid problem med TV, Internet eller IP-telefoni vänligen kontakta Sydantenn Kundservice 040-601 22 22.

Vi har sålt vårt hus, vad behöver vi göra?

Medlemskapet i samfälligheten följer med fastigheten, det är inskrivet i lagfarten, och ni behöver inte meddela styrelsen om ägarbytet.

Medlemsavgiften kan regleras i köpesavtalet för resterande dagar på året, er märklare hjälper till med detta.

Överlåtelse av eventuellt ytterligare TV-kanaler, bredband och IP-telefoni är frivilligt, men en överenskommelse kan underlätta att de nya ägarna kan komma igång direkt. Detta ombesörjs utav köpare och säljare själva i samförstånd med Sydantenn.

Vad kostar det?

Obligatorisk avgift:
De kostnader som samfälligheten har för att köpa in de gemensamma TV-kanalerna samt se till att anläggningen fungerar och utvecklas, bekostas av andelsägarna, d.v.s. fastighetsägaren. Denna avgift är obligatorisk och fastställs utav årsmötet, för närvarande 1600 kr per år.

Frivillig enskilda avgifter som tecknas direkt med Sydantenn efter önskemål:

  • Bredband, 1000/1000 Mbit, 269kr/månad.
  • Programkort för att se digitala kanaler. 39kr/månad.
  • Kostnad för IP-telefoni och ytterligare TV-kanaler beror på önskat avtal. Kontakta Sydantenn för vidare information.
Vad ingår i medlemskapet?

I medlemsavgiften till föreningen ingår ett grundutbud av analoga och digitalta kanaler*.

*För att kunna se digitala kanaler i grundutbudet behövs en digitalmottagare och ett programkort från Sydantenn, vilket tecknas och betalas separat direkt till Sydantenn, vilket då också möjliggör att teckna ytterligare kanaler och pay per view.

Länk till Sydantenn Digital-TV

Medlemskap möjliggör bredbandsuppkoppling från Sydantenn över samfällighetens fibertnät, vilket tecknas och betalas separat direkt till Sydantenn.

Vilka kanaler ingår i grundutbudet?

Länk till kanalplanen i grundutbudet.

För att kunna se digitala kanaler i grundutbudet behöver fastighetsägaren teckna Sydantenn Digital Bas ,vilket är en så kallad krypteringsavgift, samt ett kanalkort för avkryptering antingen med hjälp av en CA-modul eller digitalbox.

För att se digitala kanaler på flera tv-apparater behöver fler kort tecknas.

Vänligen kontakta Sydantenn kundservice för vidare information och ytterligare frågor.

Jag vill skaffa bredband och/eller IP-telefoni, hur gör jag det?

Kontakta Sydantenn för att teckna enskilt avtal gällande detta.

Hur sker betalning?

Medlemskapet i samfälligheten betalas via faktura i brevlådan, en gång per år.
Alla tjänster därutöver, så som extra kanaler, bredband och IP-telefoni, är avtal varje enskild fastighet tecknat med Sydantenn och betalas till dem.

Vilken hastighet erbjuds på bredbandsuppkopplingen via fibern?

Hastigheten på internet är upp till 1000/1000 Mbit/s.

Jag får inte den hastighet jag betalar för

När man pratar om rätt bredbandshastighet så är det viktigt att varje enhet/del klarar av rätt hastighet. Lättast för att utesluta och komma fram till vilken enhet/del som inte ger rätt hastighet: Börja med att koppla in en dator direkt till fiberuttaget. Testa med minst två olika kablar (helst CAT6 när ni ska mäta upp till 1000) och testa med minst två datorer. Oftast är det en kabel eller dator som inte klarar hastigheten. Wifi består av både mottagare och sändare som kan använda flera olika trådlösa tekniker, utgå från att wifi inte ger er den maximala hastigheten CPE kan tillhandahålla.

Hur får jag snabbare och bättre Wi-Fi?

Oavsett om man använder kabel eller trådlöst för att komma åt Internet så är det alltid viktigt att varje enhet/del klarar av rätt hastighet och är i bra skick, vilket är ännu viktigare om det är trådlöst. Där är det viktigt hur bra routern är, vilken kabel som är kopplad till routern, hur bra dator/mobil etc är och även hur routern är inställd. Oftast kan det vara bra att investera i en ordentlig router eller förstärka upp med fler Access Punkter. Det viktigaste brukar vara vart den trådlösa stationen (router) är placerad. Helst ska den vara så centrerad som möjligt för att täcka så stor yta som möjligt. Den ska inte stå bakom möbler eller annan utrustning. Varje vägg, möbel eller utrustning gör att signalen kan bli sämre. Sen kan grannarnas wifi också störa ert Wi-Fi. Därför kan det vara viktigt att testa olika nätverkskanaler i routern, man brukar välja mellan 1, 6 eller 11. Varje nätverkskanal ligger på olika frekvenser.

Vem ansvarar för vad?

Samfälligheten ansvarar för att signal, via Sydantenns omsorg, går fram till fastigheten, samt det fiberuttag, kallat CPE, som finns i fastigheten. Efter CPE:n är det respektive fastighetsägares ansvar att sköta om funktion och underhåll.

Grävning på sin tomt.

Ska man gräva på sin tomt uppmanar styrelsen alla medlemmar att göra en ledningsanvisningsärende ​ på ledningskollen.se vilket är gratis och finns för att göra grävarbeten enklare och snabbare för alla inblandade. Du som ska gräva på den egna tomten eller fastigheten kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få besked om var ledningar och kablar är nergrävda.

OBS: Var ute i god tid innan du tänker gräva så att du hinner få kartor och/eller utsättningar.

Vår TV-signal, bredband och/eller IP-telefoni fungerar inte, vad gör vi?

Vid driftsstörningar kontakta Sydantenn Kundservice 040-601 22 22, mer info under Kontakt.

Föreningens styrelse supporterar vanligtvis inte enskilda användares driftstörningar.
Om det är så att en fastighetsägare får ett extraordinärt problem och inte kommer vidare med en fråga, kontakta styrelsen så ser vi över ärendet.

Servicegaranti på driften, så kallad SLA (Service Level Agreement)

Vårt avtal med Sydantenn är uppdelat i tre kategorier:

1. Kritiska fel
Fel som drabbar fler än 10 slutkunder och som kan härledas till aktiv utrustning i noden är att betrakta som ett kritiskt fel. Felanmälan kan göras på kontorstid och jourtid och felavhjälpning påbörjas senast efter 4 timmar.

2. Allvarligt fel
Fel som drabbar färre än 10 slutkunder och som kan härledas till aktiv utrustning i noden är att betrakta som ett allvarligt fel.
Felanmälan kan göras på kontorstid och felavhjälpning påbörjas samma dag.

3. Icke allvarliga fel
Fel som drabbar enstaka kunder och som inte kan härledas till aktiv utrustning i noden är att betrakta som ett icke allvarligt fel.
Felanmälan kan göras på kontorstid och felavhjälpning påbörjas inom 5 arbetsdagar.

Vad är fiber?

Fiber, vars korrekta namn är fiberoptik, är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare.
Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren ”översätter” ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, TV eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. Den vanligaste ljusvåglängderna som används är 1310 och 1550 nanometer, d.v.s. infrarött ljus.

Hur ska jag koppla från fiberuttaget?

På fiberuttaget (CPE) finns ett antennuttag. Där kopplas TV med antennkabel (koaxialkabel).

Det finns fyra nätverksportar på fiberuttaget.

Koppla in din routers WAN mot 1. Internet.

1. Internet.
2. Används ej.
3. IP-telefoni.
4. Förberedd för eventuell IP-TV i framtiden. Används ej i nuläget.

Vi har haft strömavbrott och nu fungerar inte bredbandet

Testa att göra fiberuttaget strömlös. Därefter gör router/access punkter/Wi-Fi förstärkare strömlösa. Börja därefter med att starta upp fiberuttaget och låt den komma igång, det kan ta upp till 20 minuter. Efter 20 minuter så starta upp router och övriga enheter. Därefter borde det fungera igen. Kontakta Sydantenn om felet kvarstår.

Jag vill ha en personlig e-postadress eller hemsida, hur skaffar jag det?

Internettjänstleverantören Sydantenn kan tillhandahålla detta, men tänk på att e-post och hemsida via dem kan i allmänhet inte användas efter flytt från samfälligheten.
Om det är viktigt att ha en e-post och hemsida som fungerar oberoende av internettjänstleverantör och var ni bor så rekommenderas antingen ”gratistjänster” som Gmail.com, Microsoft.com, Yahoo.com, Apple.com etc. eller kommersiella epost/hemside-leverantörer där ni tecknar ett avtal och betalar en avgift.

Hur kontaktar jag styrelsen?

Använd med fördel kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Jag har precis flyttat hit, hur ska jag få igång mitt internet?

Fiberanläggningen och skyldigheten att betala avgifterna är knuten till fastigheten. När du flyttar hit tar du alltså över medlemskapet i Karstorps samfällighet från föregående fastighetsägare.

Du som är nyinflyttad: Om inget annat kommit överens med föregående ägare av fastigheten, kontakta Sydantenn om ni önskar påbörja bredband, teckna programkort för att kunna se digitala kanlaer, ytterligare TV-kanaler och eventuellt IP-telefoni

Vad gäller formellt mellan gammal och ny ägare vid flytt?

Detta gäller vid ägarbyte:

Vid ägarbyte behöver ni inte informera samfällighetsföreningen om ägarbytet.

Betalningsskyldigheten följer fastigheten och fakturan lämnas i brevlådan vid debiteringstillfället.

Vid ägarbyte är det upp till den gamla och nya ägaren att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften, mäklaren kan hjälpa er att reglera detta i köpeskontraktet.

Den nye ägaren övertar tillsammans med gamla ägaren gamla skulder avseende samfällighetsavgifter, försenings- och inkassoavgifter och låneskulder tecknade av föreningen.

Text ur ”Lag om samfällighetsföreningar”:

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Mot den nya ägaren anses beloppet förfallet tillträdesdagen, om ej beloppet enligt debiteringslängden förfaller först efter denna dag.
I fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 skall vad som i första stycket sägs om ny ägare till en delägarfastighet i stället gälla den på vilken delaktigheten i samfälligheten har övergått på annat sätt än genom övergång av äganderätten till en delägarfastighet. Lag (1983:660)

Hur förhåller sig avtal mellan samfälligheten, den enskilde medlemmen och leverantören till varandra?

Medlemmar i Karstorps samfällighetsförening har för närvarande ett gemensamt avtal med Sydantenn, som levererar TV-signal i vårt fibernät.

Övriga avtal, såsom ytterligare Tv-kanaler, IP-telefoni och bredband, tecknas av varje enskild medlem direkt med Sydantenn och är personliga, förutsättning är att fastigheten är medlem i samfälligheten. Medlem ansvarar själv för eventuell uppsägning av dessa avtal.

Är det obligatoriskt att närvara på årstämman?

Nej det är inte obligatoriskt.

Jag hittar inte svar på min fråga.

Vänligen använd kontaktformuläret med ärende ”annat ärende” för att ställa en fråga till styrelsen.

Styrelsen tar tacksamt emot återkoppling på informationen som finns på hemsidan.

Kontakt

Sydantenn Kundservice

Telefon: 040-601 22 22

Support samt beställning av Pay-Per-View

Helgfri måndag-fredag kl 08.00 – 20.00
Helgdagar kl 10.00 – 20.00

Faktura- och ekonomifrågor

Helgfri måndag-fredag kl 08.00 – 16.00

Driftinformation
https://www.sydantenn.se/kundservice/driftinformation

 

Använd nedan formulär för att kontakta KSMF.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Senaste Nytt

Årsmötesprotokoll 2024

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 24 april 2024 i Lervägens lokal i Åkarp finns nu tillgängligt här på hemsidan. https://media1.ksmf.se/2024/05/2024-04-24-Protokoll-fort-vid-ordinarie-foreningstamma.pdf

Läs mer »

Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 19 april 2023 i Lervägens lokal i Åkarp finns nu tillgängligt här på hemsidan. https://media1.ksmf.se/2023/04/2023-04-19-Protokoll-fort-vid-ordinarie-foreningstamma.pdf

Läs mer »