Det gamla systemet är helt släckt!

Onsdagen den 20 juni 2018 klockan 18:00 drog vi ur stickkontakten och släckte ner den sista delen av Karstorps antennsamfällighets gamla system.

Styrelsen samlades vid samfällighetens huvudcentral för att fira denna milstolpe, eller om man så vill, ta en gravöl för de gamla koaxialkablarna. Numera är alla hushåll, över 700 stycken, inkopplade på fibern och rent formellt stängs nu det vi kallat Fiberprojektet.

Styrelsen utanför huvudcentralen

Vi i styrelsen samlar in och dokumenterar vad projektet har gjort bra, mindre bra samt vilka lärdomar vi bär med oss till framtiden och arbetar även fram en FAQ för hemsidan. Identifierade restpunkter hanteras vidare i förvaltningen tillsammans med berörda.

Styrelsen riktar ett stort tack till alla inblandade samt givetvis hushållens tålamod genom denna period