Årsmöte

Torsdagen den 25 april kl 19:00 håller samfälligheten ordinarie föreningsstämma för 2018 års verksamhet, så kallat årsmöte, i lokalen på Lervägen. Kallelse är utdelat i alla brevlådor. Välkomna!

Ny hemsida

Vi har sedan en tid tillbaka byggt om vår hemsida, för att göra det lättare att nå viktig information. Vi har även rensat gamla nyheter.