Vanliga frågor om fiber

Har föreningen tecknat något avtal för inköp av diverse datorutrustning som behövs när fibern installeras.

Nej – den utrustning som behövs ”efter” anslutningsdosan är privat och finns att köpa i många olika modeller hos alla vanliga elektroniksäljare.

Om man vill ha fler uttag i huset än det vid inkommande kabel, hur gör man då?

 Då avvaktar man tills man blir kontaktad av Installations Companiet. Det är en person som fungerar som ”spindel-i-nätet” och samordnar fiberinstallationerna.
Husägaren får då meddela sina specifika önskemål för Installations Companiet.

Vi har fått en ny faktura från Bahnhof, ska vi betala den eller säga upp bredbandstjänsten?

 Eftersom ingen vet hur lång tid installationsarbetet tar i området bör man INTE säga upp sitt bredbandsabonnemang förrän man blivit kontaktad av Installations Companiet. Vid den kontakten ”bekräftas” installationen av fibern och man vet mer säkert när det kommer att ske. Då kontaktar man Bahnhof och säger upp bredbandstjänsten.

Sydantenn har meddelat att de ska göra allt de kan för att övergången ska gå smidigt och att kunden inte ska behöva betala två bredbandstjänster under en längre period.

Framtiden, inkl kommersiella och kommunala planer på fiber.

I dagsläget kan ingen konkurrera med Karstorps antennsamfällighet gällande pris och utbud på grund av att vi tillsammans äger vårt kabel-tv-nät.

Styrelsen följer noggrant utvecklingen och vill härmed tillhandahålla våra medlemmarna ett fördelaktigt erbjudande framtaget tillsammans med Sydantenn.

Måste vi ut och gräva i våra trädgårdar igen?

Grävandet inklusive dragning av slang samt blåsning av fiber och inkoppling i huset sköts av två entreprenörsfirmor, Fiberbyggarna respektive InstallationsCompaniet. Fiberbyggarna drar slangar till största delen i befintlig kanalisation, men i ett par områden måste slangen grävas ner.

Har vi inte redan fiber?

Jo, till vår huvudcentral, men i detta steg drar vi fibern vidare hela vägen in i husen, där det kopplas in i en mediabox.

Vad kommer hända med det analoga nätet?

Det kommer att slopas i takt med att fibern installeras.
De som inte har någon digitalbox idag kan fortsätta och titta på TV via fibern och fastighetens koaxialantenn inne i huset, alltså samma analoga och digitala TV som vi har idag.

Är det publik ip-adress i bredbandsanslutningen?

Ja det är det – samma som i dagens anslutning.