Vid fel efter fiberinstallationen – kontakta Sydantenn

Det har kommit till vår kännedom att några fastishetsägare ibland har problem med signalen via fiber.

De flesta fel åtgärdas med automatik men tex intemittenta fel i fastighetens så kallade CPE (fiberboxen på väggen hemma) kan missas.

”Det är därför viktigt att eventuella fel i utrustningen rapporteras till Sydantenn så att de blir åtgärdade”

Comments are closed.