Sydantenn ändrar den digitala utsändningen DVB-T

//kopierat från Sydantenn’s hemsida//

Saknar du bild på SVT1, SVT2, Barn-/kunskapskanalen, TV4 och TV6?
DVB-T signalen upphör.

För att få plats med ett ständigt ökande utbud av HD-kanaler behöver vi frigöra utrymme. Därför tar vi bort de marksända fria digitala DVB-T kanalerna.
Så länge man har en TV med inbyggd digitalmottagare (DVB-C) kommer detta inte innebära någon större förändring då man som kund har samma kanaler fria i föreningens digitala basutbud. Kanalerna kan ses utan programkort när man har en TV med inbyggd digitalmottagare (DVB-C).
Dagens tv-apparater klarar av DVB-S, DVB-T och DVB-C.
När en kanalsökning görs på en TV som klarar av alla DVB-signaler, har TVn sökt alla frekvenser. Det innebär att man kanske tittar på DVB-T signalen idag istället för DVB-C.

HUR GÖR JAG FÖR ATT FÅ BILD IGEN?
– Har du en TV med DVB-C som har blivit av med bilden? – Leta upp rätt kanal alt gör en ny kanalsökning via kabel.
– Har du en TV med DVB-T som inte klarar av DVB-C? – Skaffa en digitalbox. (http://www.sydantenn.se/vara-digitalmottagare)
– Har du redan idag en digitalbox? – Då påverkas du ej.

Vid frågor, kontakta Sydantenn kundtjänst Telefon 040-601 22 22

Comments are closed.