Summering av 2017 fiberprojekt

Det har varit ett händelserikt år i vår antennförening. Uppgraderingen från kopparkabelnät till fiberkabelnät startade för ungefär 1 år sedan. Vi har nu ett modernt fibernät och bra bredbandstjänst till låg kostnad.

Det var strax innan jul förra året som de första slangarna till fiberblåsning började läggas genom Fiberbyggarnas försorg. Först som en test om befintliga rör kunde användas, vilket sedermera övergick i ren produktion.
Det var en del av er som upptäckte främmande personer …..

Läs vidare -här-

Comments are closed.