Projektinformation vecka 11

I vecka 11 kommer Fiberbyggarna att vara i:

  • Området runt huvudcentralen. d.v.s. Ljunitsv, Frostav, Bjärev, Barav, Albov och kanske även Skytts till Luggudevägen

Nu är alla fastigheter i område 1 försedda med slang. I vecka 11 påbörjas fiberblåsning. Det är fiber mellan skåpen som ska blåsas, alltså inte fram till husen ännu.
Ni som bor på nämnda gator och har kopplingsskåp på eller bredvid tomterna kommer troligtvis att se Fiberbyggarna. Vissa av kopplingsskåpen kommer även att bytas ut till nya.

Huvudcentralen är uppgraderad med ny teknisk utrustning. Den ska testköras genom den nuvarande fiberkabeln som lagades och förbättrades i förra veckan.

Kommunen har gett grävtillstånd så stamkabelgrävning är påbörjad och kommer att fortsätta under vecka 11.

Cirka 320 fastigheter har numera en liten slang framdragen till husgrunden. I den kommer såsmåningom den omtalade fibern att dras (blåsas).

Du hittar kartan över området -här-

Comments are closed.