Planerat avbrott torsdag 9/3 kl 10.00

På torsdag 9/3 kl 10.00 till ca 11.00 kommer alla i vår antenn-samfällighet att bli utan både TVsignal och bredbandssignal.

Den fiberkabel som installerades 2012 till huvudcentralen är inte fullgod i nuläget och kommer att repareras under 1 timme. Därefter ska det vara full signal och trafik i kabeln igen.

Att fiberkabeln är defekt är inget vi bredbandskunder märker av. Det är Sydantenn som behöver kabeln förbättrad i samband med att de ska påbörja testerna av den nya utrustningen i huvudcentralen.

Comments are closed.