Planerat avbrott onsdag 19/4 kl 8.00

På onsdag 19/4 kl 8.00 till ca 10.00 kommer alla i vår antenn-samfällighet att bli utan både TVsignal och bredbandssignal. Sydantenn ska koppla in en ny huvudfiber till huvudcentralen som dragits fram i samband med stamnätsutbyggnaden. Den gamla fibern som reparerades vid förra avbrottet behövdes för att få igång den nya utrustningen, nu ska den bytas […]

Projektinformation vecka 11

I vecka 11 kommer Fiberbyggarna att vara i: Området runt huvudcentralen. d.v.s. Ljunitsv, Frostav, Bjärev, Barav, Albov och kanske även Skytts till Luggudevägen Nu är alla fastigheter i område 1 försedda med slang. I vecka 11 påbörjas fiberblåsning. Det är fiber mellan skåpen som ska blåsas, alltså inte fram till husen ännu. Ni som bor på […]

Fiberprojektet vecka 10

I vecka 10 kommer Fiberbyggarna att lägga slang på: Herrestadsvägen Harjagersvägen (udda nummer 1-25) Enligt Fiberbyggarna är det en del arbete kvar på Harjagersvägen där slangen läggs i skenor på väggen. De kommer även att arbeta med huvudstammar om grävtillståndet är klart. På torsdagen ska nuvarande fiber till huvudcentralen förbättras. Då planeras ett avbrott på en […]

Planerat avbrott torsdag 9/3 kl 10.00

På torsdag 9/3 kl 10.00 till ca 11.00 kommer alla i vår antenn-samfällighet att bli utan både TVsignal och bredbandssignal. Den fiberkabel som installerades 2012 till huvudcentralen är inte fullgod i nuläget och kommer att repareras under 1 timme. Därefter ska det vara full signal och trafik i kabeln igen. Att fiberkabeln är defekt är […]

Fiberbyggarna vecka 9

I vecka 9 kommer Fiberbyggarna att lägga slang på Vemmenhögsvägen Enligt Fiberbyggarna är det en del arbete kvar på Vemmenhögsvägen och därefter kommer de att utföra slangdragning och skåpsbyten kopplade till huvudcentralen. Inga nya gator kommer att påbörjas under vecka 9. Cirka 310 fastigheter har numera en liten slang framdragen till husgrunden.

Fiberbyggarna i trädgårdarna vecka 7 och 8

I vecka 7 och vecka 8 kommer Fiberbyggarna att lägga slang på: Skånevägen Vemmenhögsvägen Enligt Fiberbyggarna är det en del arbete kvar på Skånevägen – ”Vi har husen runt lekplatsen kvar. Vi är nog klara på fredag (v7) eller i början på nästa vecka med grävningen. Det är en del återställning kvar att göra också. Det finns schakt […]

Fiberbyggarna i trädgårdar vecka 6 och 7

I vecka 6 och vecka 7 kommer Fiberbyggarna att lägga slang på: Skånevägen Vemmenhögsvägen Enligt uppgift är det en del arbete kvar på Harjagersvägen så starten på ovanstående gator är sannolikt på onsdag eller på torsdag. Nytt är att fastighetsägaren ska, om möjligt, markera där fibern ska borras in i huset. Det funkar med vilken pinne som […]

Fiberbyggarna i trädgårdar vecka 4 och 5

I vecka 4 och vecka 5 kommer Fiberbyggarna att lägga slang på: Göingevägen Färsvägen Ingelstavägen I vecka 6 kommer EVENTUELLT slanggrävning att påbörjas på: Skånevägen Vemmenhögsvägen Projektgruppen och framförallt styrelsen har inte hängt med i svängarna när Fiberbyggarna satte verktygen i marken. De första och inledande gatorna gick i en otroligt snabb fas. Cirka 150 […]

Angående Burlövs stadsnät och att göra en intresseanmälan (redigerat 8/5)

Inlägget är redigerat 8/5 efter påpekande från medlemmar. En stor del (om inte alla) medlemmar och delägare i vår samfällighet har fått ett kort från Burlövs kommun i brevlådan. Där informeras om det planerade stadsnätet i Burlövs kommun och att det är dags att anmäla sitt intresse för anslutning till detta. Stadsnätsportalen. Ni som är […]

Fiberentreprenörer i trädgårdarna

Vi i styrelsen har blivit uppmärksammade på att en del av er haft oväntat besök i trädgården av två arbetare. Vi har sett flöden på facebook, fått mail och även haft egna erfarenheter. Vi ber tusen gånger om ursäkt för detta. Vi har påtalat det för Sydantenn, som vi har ”affären” med. Firman som drar […]

1 2 3 4