Informationsträff angående fiberprojekt i Karstorp samfällighetsförening 2016-05-16 i Lindhaga

Från Sydantenn närvarande Michael Flomén och Magnus Hansson.

Från styrelsen närvarade Per, Lasse, Magnus, Andreas, Åke och Rolf

Träffen började
med att Åke hälsade alla välkomna och presenterade styrelsens uppdrag från årsstämman 2015 samt det förslag som tagits fram till årsstämman 2016.

Michael Flomén presenterade Sydantenns ”paket” som innebär en egen fiber från centralen ända hem till huset.

I paketet ingår TV, bredband och iptelefon för (där diskussionerna är just nu) under 500:-/mån och anslutning under 5000:-

Anslutningen kommer att vara i en liten box på insidan av ytterväggen och som behöver strömförsörjning. Lämpligt är att placera boxen vid nuvarande inkommande abonnentkabel.

I anslutningen ingår denna box på rätt plats. Annan kabeldragning inom fastigheten får ägaren själv bekosta.

Boxen bör sitta frostfritt – helst inte på vinden. Boxen monteras och fibern ansluts av en tekniker.

Boxen har 2 uttag för bredband, 1 uttag för ipTV och 1uttag för ipTelefon. 2 fiber dras in i huset. En för TV och en för bredband. ipTV kan begränsa hastigheten något.

iptelefoni ingår i paketet och kostar inget extra. Samtalkostnad tillkommer som vanligt. Plustjänster kan tecknas. Zip-box krävs och fås då tjänsten aktiveras.

Det nuvarande numret kan flyttas med för en omföringskostnad på ca 199:-.

TVprogrammen kommer att fortsätta precis som nu. Nuvarande digitalboxar kommer att funka och de analoga kanalerna kommer att finnas kvar. Programkortet kommer även fortsättningsvis att fungera som i nuläget.

Behövs mer än 1000/1000 Mbit/s så är inte fiberkabeln begränsningen utan utrustning i ändarna. Nätet blir därför framtidssäkrat i många år framöver.

Det blir även mycket mycket lägre underhållskostnader för ett fiberkabelnät, eftersom det är nytt, inte behöver någon yttre kraftförsörjning och för att servicekostnaden redan ingår i månadsavgiften.

Sydantenn kommer att anlita en underentreprenör som utför grävningsarbetet. Hur själva markarbetena kommer att utföras är i nuläget långt ifrån bestämt.

Efter presentationen var det öppet för frågor

Måste man välja använda alla 3 tjänsterna?
Ja paketet ser ut så. Det blir bara Sydantenn som levererar tjänsterna

Vad betyder möjlighet till ipTV?
Det är bara olika sätt att distribuera TV-signalen. Alltså TV via bredbandskabel.

Vad kostar det om jag ansluter mig senare?
Förhoppningen är att det ska vara samma pris att ansluta sig senare. Det beror dock på anslutningsintresset och hur framgrävningen av fiberrör kommer att gå till. Så länge det gamla nätet finns kvar så måste vi betala underhåll på det.

Vad händer med de som inte vill ansluta sig till fiber?
Det går att lösa bara det inte är för många. På sikt vill vi att alla går över till fiber.

Vad är det för tillförlitlighet på denna iptelefoni?
Nästan samma som med vanlig telefon.

Hur går det med larmfunktioner?
Hemlarm, trygghetslarm mm bör normalt inte läggas över på ipteknik. Man bör fråga sin larmleverantör om GSM-moduler används och vad som händer vid kraftavbrott. Används GSM-moduler kan ipteknik nyttjas utan risk.

När blir projektet av?
Om allt går snabbt så kan det förhoppningsvis komma igång i slutet av hösten.

Hur fångar vi de 50% som krävs för start av projektet?
140st har redan anmält intresse på vår hemsida och 60 till på den här info-träffen. Vi hoppas på de 360 medlemmar som redan är bredbandskunder vilket enkelt ger oss mer än 50%. Men – visst det är svårt att få ut informationen så alla här på info-träffen hoppas vi kan förmedla detta vidare till grannar och vänner i området.

Hur lång tid kommer projektet att ta?
Erfarenheten från tidigare fiberprojekt så är det väldigt olika per område. Själva installationen görs i ca 30 hus/vecka.

Vi som har bredbandsavtal bundet med Bahnhof hur blir det med det?
Det löses genom Sydantenn, eftersom tjänsten sköts av Bahnhof genom Sydantenn.

Om man bara vill ha fiber indragen och inte nyttja tjänsterna, går det?
Det beror på hur stort anslutningsprocenten blir. Vi återkommer när diskussionerna kommit längre hur avtalet kommer att se ut.

Kostnaden till föreningen vad blir den?
Ansluter man sig och på så sätt får TV genom det föreslagna paketet så ska man inte betala dubbelt för just TVprogrammen. Kostnaden till föreningen för fiberanslutna blir därför lägre. Sedan beror avgiften till föreningen på hur länge som nuvarande koaxialkabelnät ska finnas kvar.

Hur lång avstängning blir det vid anslutningen?
I stort sett blir det ingen störning. Eftersom vi låter nuvarande abonnentkabel vara kvar tills det nya är igång ända in i den nya boxen, så görs omkopplingen snabbt.

Kommer man kunna streama våra nuvarande TVkanaler?
Idag går det inte. Sydantenn tittar på en tjänst som ska göra det möjligt. Inget är klart i nuläget.

Kommer 5G att vara bättre än det aktuella fiberförslaget?
Vet inte. Erfarenheten då 4G startade var att kapaciteten inte räckte till alla användare vilket gjorde att hastigheten inte kom upp i den prestanda som förväntades.

Är det någon begränsning i det trådlösa inne fastigheten?
Det beror på vilken utrustning man köper till hemmet.

Kommer kommunen att gräva på vår sida om järnvägen?
Vi ska skriva ett brev till kommunen och berätta om vårt projekt. Det finns ingen aktör som visat intresse för vår sida ännu.

Var går huvudfibern?
Huvudfibern mellan Danska vägen i Malmö och centralen på Frostavägen hyrs av TELE2 och det svårt att veta exakt var den går.

Om man använder ipTV behöver man betala för programkort då?
Sydantenn har valt att hantera ipTV på samma sätt som digitalbox, så kostnaden blir samma.

Vi som tvillingkort hur blir det?
Det kommer att fortsätta som vanligt. Extrakorten är en sidoaffär med Sydantenn och ingår inte i det föreslagna paketet.

Vem blir motparten i avtalet?
Avtalsförslaget har inte kommit så långt ännu. Det blir antingen att varje fastighet har avtal med Sydantenn eller att föreningen har avtal med Sydantenn. Det får vi se längre fram vilket som är mest fördelaktigt avseende på månadskostnaden.

Kan fiberboxen agera router?
Nej

Supporten hur kontaktas den?
Dagtid tar Sydantenns kundtjänst anmälningar på alla tjänster och har kontakt med tekniker. På kvällstid och helger används en anlitad tjänst som inte är fullt så kunskapsrik, men kan de vanligaste felen.

Hur lång tid tar det innan det kommer hem någon vid ett fel?
Supporten testar din utrustning via en fjärrtjänst. Svarar inte din utrustning och det på dagtid kommer någon tekniker ut under dagen. Svarar din utrustning så kan det bero på fel i fastigheten och då får du själv välja hur snabbt och när en tekniker ska komma, för eventuellt så debiteras du felsökningskostnaden om det är fel i din egna utrustning.

När huset säljs vad händer med avtalet?
Sydantenn tar frågan med sig. Normalt följer avtalet fastigheten.

Kommer det att vara Dansk TV med i fiberutbudet? Det går inte se det digitalt idag.
Konstigt det ska funka. Slå kundtjänst en signal. (Svanetorpsvägen 28)

Masten på Frostavägen används den?
Nej inte längre. Den kommer att plockas ner på sikt.

Föreningens stadgar bör ändras så de inte bara handlar om ett kabelTV-nät.
Styrelsen ska titta på det tills nästa årsstämma.

När frågorna började ebba ut
delades intresselappar ut till de som inte redan gjort anmälan.

Åke avslutade med att önska att deltagarna på dagens träff pratar med grannar och vänner om detta med fiber så informationen når ännu fler.

Comments are closed.