Fibersidan

Summering av 2017
Teknik hur går det till
Exempel på hemmanätverk
Bakgrund och kostnad

Summering av 2017

Det har varit ett händelserikt år i vår antennförening. Uppgraderingen från kopparkabelnät till fiberkabelnät startade för ungefär 1 år sedan. Vi har nu ett modernt fibernät och bra bredbandstjänst till låg kostnad.

Det var strax innan jul förra året som de första slangarna till fiberblåsning började läggas genom Fiberbyggarnas försorg. Först som en test om befintliga rör kunde användas, vilket sedermera övergick i ren produktion.
Det var en del av er som upptäckte främmande personer i trädgården. Det tog ett tag för oss i styrelsen att förstå att rörtestet övergått i slangförläggning.

Sedan har slangförläggningen rullat på, visserligen med en del incidenter men alla är lösta till slut i och med bättre information. Under november blev de sista fastigheterna slangförsedda och är på så sätt förberedda för installation.

Huvudcentralen byggdes om under april månad och ny fiberutrustning monterades. Den gamla utrustningen flyttades åt sidan för att fortfarande fungera. Centralen innehåller alltså fortfarande utrustning till båda kabelnäten.
På grund av att enstaka fastigheter i våra olika områden ännu inte är fiberinstallerade har nedsläckningen av det gamla kabelnätet inte startat ännu.
Planen är att i slutet av januari börja stänga ner koaxialnätet och först ut verkar matarkabeln till Ingelstads, Göinge och Färsvägen bli. Berörda adresser kommer att få mer info om detta.

Det har tyvärr varit oklara instruktioner om hur tidigare bredbandsabonnemang skulle sägas upp. Många har haft frågor som ni ventilerat med oss genom vår e-postlåda. Vi hoppas att det nu i skrivande stund har löst sig till det bästa för alla.

Själva fiberinstallationerna startade i maj. En månad senare än planerat. Även för detta moment gjordes tester i olika hustyper för att få ordning på tids- och materialåtgång. Installations Companiet startade upp sin verksamhet och installerade efter någon vecka 4-6 hus om dagen.
IC tog inte någon semester och i augusti hade de bra snurr på installationerna. Tyvärr blev det ett personalskifte i september så de tappade tempo och nya installatörer fick kallas in. De sista installationerna kommer att utföras under några veckor in på det nya året (2018).

Den ekonomiska planen håller. Vi gick in i projektet med en låg anslutningskostnad och ett bra bredbandsavtal. Som alltid i uppstarten av ett projekt är kostnadsbilden endast uppskattad. Styrelsen tillsammans med Sydantenn gjorde ändå bedömningen att löpande räkning är till vår fördel då det redan finns mycket rörkanalisation i området som kan användas.

Ett lån på 4 miljoner är lyft på banken. Planen är att nuvarande årsavgift tillsammans med en nätintäkt kommer att täcka ränta och amortering. Amorteringen är tänkt att påbörjas redan första kvartalet 2018. Detta kan dock skjutas något kvartal framåt då kommunen meddelat att berörda markytor ska asfalteras i två omgångar, vilket inte var känt när projektet startade.
Lånet beräknas vara återbetalt på 5-6 år.

I början av året ”kom vi på kant” med kommunen då Fiberbyggarna utfört grävning på kommunens mark utan tillstånd. Det var missförstånd av flera inblandade aktörer som ledde till detta. Efter ett par möten med kommunen blev alla överens om hur schakt på kommunal mark skulle gå till.
I oktober kom till slut den utlovade fakturan från kommunen på 50.000:-. Det fakturerade beloppet påverkar inte er medlemmar på något sätt utan ordnas av projektaktörerna.

Vår projektgrupp har undertecknat ett standardavtal med Sydantenn. Det behandlar de vanliga ämnena om inställelsetid vid fel, service och prisbilder. I avtalet framgår det även att det är vår förening som är ägare till det nya fibernätet och att det är Sydantenn som äger utrustningen i centralen.
I och med projektets upplägg så har alla fastigheter, som fått fiber installerad, fått ett kundnummer hos Sydantenn. Med tanke på det så bör all felanmälan göras till Sydantenn. Bli dock inte förvånad om de hänvisar tillbaka till oss i styrelsen i vissa lägen. Det är inte helt ovanligt att felet är inne i fastighetens utrustning.

Vi återkommer med hur felanmälan ska/bör göras, när vi pratat ihop oss med Sydantenn.

Under hösten har det nya fibernätet haft återkommande driftstörningar som har kunnat härledas till ett problem med den aktiva utrustningen. De har inte påverkat alla men tillräckligt många för att vara rejält kännbara.
Sydantenn tar problemen på stort allvar då förväntningarna är att tillgängligheten ska vara mycket hög mot varje enskild kund.
Projektgruppen har återkommande uppföljningsmöten med Sydantenn där läget för vårt nät analyseras och felanmälan från kunder diskuteras.

Till sist – återställningen av markytor. NCC som är kommunens markentreprenör har börjat med asfalteringen i norra området. Först utförs grovåterställning. Därefter löper en tid upp till två år då ytterligare en ytbeläggning eventuellt behövs så uppkomna sättningar kan elimineras.

Varför är ett nytt kabelnät bra?

Den pågående digitaliseringen av samhället har gjort att en snabb och stabil uppkoppling med hög kapacitet blir allt viktigare, där vi bor, arbetar och rör oss. Inom en snar framtid kommer vi att kunna ta del av ännu mer avancerade digitala tjänster, det som kallas Framtidens Nät.

Även för dig som än så länge bara tittar på analog TV ger ett nytt fiberkabelnät en förbättring. Den analoga signalen kräver stor bandbredd i nuvarande koaxialkabel och är därför känslig för snäva böjar på kabeln, glappkontakt mm.
V hari c.a 15-20st störningar per år som beror på markkabeln eller något i den utrustningen. När fiberkabel är installerad i hela området är kablaget, inte mottaglig för yttre störningar, det är nytt och det behöver inte strömförbrukande utrustning.

Kabel, teknik och installation

airblown1Tekniken för att dra fram optokabel är med så kallad blåsfiber. Det är en större slang som innehåller ett antal mindre slangar som sedan själva optofibern ligger i. Det är ett av de mindre slangarna som läggs från ett fördelningsskåp och fram till och in i huset.
Där efter blåser montören fibern med tryckluft genom slangen.

Se film hur det går till Länk

Ror.i.mark

Är bilderna små på sidan – klicka på dem så blir de större

I Mediaboxen slutar fiberkabeln. Boxen monteras normalt på insidan av väggen där kabeln kommer in.
Därifrån kopplar man sedan sin bredbandsrouter och TV-kabel. Det går att använda fastighetens nuvarande kablar och uttag. Eftersom mediaboxen kräver 230V måste detta finnas i närheten.
För de som vill, kan ”FiberTV” (IP-TV) användas också. Då krävs en speciell digitalbox.

 

 

Bakgrund

På förra årsmötet lyftes en fråga om framtiden och styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag som bäst gynnar medlemmarna i vår samfällighet.

För ett par år sedan blev det kommersiellt möjligt att dra fiber ända fram till varje fastighet.
Eftersom andra aktörer börjat planera för fiber i vårt närområde är det viktigt att alla förstår att detta kan göras även i vårt nät så snart medlemmarna vill det, och dessutom till mycket lägre anslutningskostnad än det som förekommit i olika utskick till hushållen i Åkarp.

I samarbete med Sydantenn …

.. finns ett förslag (äntligen klart) framförhandlat där Sydantenn genomför hela projektet.
För 4900:- får den enskilda fastigheten (hushållet) en helt ny fiberkabelanslutning (2st fibrer) installerad ända in i huset. Strax innan projektet startas upp kommer alla fastigheter att faktureras anslutningskostnaden, som på så sätt bildar startkapitalet i projektet.

I årskostnaden 1850:- ingår som tidigare…

  • de 25 analoga TV-kanalerna som vi har idag
  • de 6 digitala TV-kanalerna som vi har idag
  • alla 25 TV-kanalerna digitalt (för de som har box) samt
  • föreningens övriga kostnader

För bredbandsintresserade blir månadskostnaden 269:- vilket ger…

  • Bredband 1000/1000 Mbit/s – (publik ip)
  • ip-telefoni

Både års och månadsbeloppen inkluderar ränta och amortering på banklånet.