Fibersidan

Så här långt har fiberprojektet kommit

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vill du ställa en fråga            –Vanliga frågor finns här
Frågeformulär

Tidsplan
Teknik hur går det till
Exempel på hemmanätverk
Läget just nu (2017-01-01)
Läget just nu (2016-10-10)
Bakgrund och kostnad
-Jämför med bredband i Harlösa-   Från Svt 2017-02-08
eller, Artikel i Vi i villa

Tidplan

Sydantenn har delat in föreningen i 5 områden som i blandad ordning kommer att byggas ut med fiber. Se kartan överst på sidan. Byggnation av utrustning i huvudcentralen är klar.
Område 1, 2, 3 och 4 är frånsett några enstaka hus helt klara.
Just nu (2018-01-07) är 602 fastigheter installerade och alla 712 klara för installation.

Den ursprungliga och mycket övergripande tidplanen visade på ett projektslut i november. De första installationerna gjordes i maj i stället för april, som planerat, så eventuellt görs de sista installationerna under december.

Varför är ett nytt kabelnät bra?

Den pågående digitaliseringen av samhället har gjort att en snabb och stabil uppkoppling med hög kapacitet blir allt viktigare, där vi bor, arbetar och rör oss. Inom en snar framtid kommer vi att kunna ta del av ännu mer avancerade digitala tjänster, det som kallas Framtidens Nät.

Även för dig som än så länge bara tittar på analog TV ger ett nytt fiberkabelnät en förbättring. Den analoga signalen kräver stor bandbredd i nuvarande koaxialkabel och är därför känslig för snäva böjar på kabeln, glappkontakt mm.
V hari c.a 15-20st störningar per år som beror på markkabeln eller något i den utrustningen. När fiberkabel är installerad i hela området är kablaget, inte mottaglig för yttre störningar, det är nytt och det behöver inte strömförbrukande utrustning.

Kabel, teknik och installation

airblown1Tekniken för att dra fram optokabel är med så kallad blåsfiber. Det är en större slang som innehåller ett antal mindre slangar som sedan själva optofibern ligger i. Det är ett av de mindre slangarna som läggs från ett fördelningsskåp och fram till och in i huset.
Där efter blåser montören fibern med tryckluft genom slangen.

Se film hur det går till Länk

Ror.i.mark

Är bilderna små på sidan – klicka på dem så blir de större

I Mediaboxen slutar fiberkabeln. Boxen monteras normalt på insidan av väggen där kabeln kommer in.
Därifrån kopplar man sedan sin bredbandsrouter och TV-kabel. Det går att använda fastighetens nuvarande kablar och uttag. Eftersom mediaboxen kräver 230V måste detta finnas i närheten.
För de som vill, kan ”FiberTV” (IP-TV) användas också. Då krävs en speciell digitalbox.

 

 

Läget just nu (2017-01-01)

Vår projektgrupp fortsätter sin mötesserie med Sydantenn. För att inte försena starten av fiberprojektet har ett avsiktsavtal tecknats med Sydantenn.

Kabelentreprenören är redan i området

I kostnadskalkylen för fiberprojektet är den befintliga kanalisationen medräknad. För att kontrollera att teori och praktik överensstämmer så har kabelentreprenören redan valt att göra några provdragningar med den slang som fibern sedan ska blåsas in i. Det gick tydligen lättare än vad alla trott så i skrivande stund har redan 26 fastigheter fått sin slang framdragen.
Entreprenören fortsätter att förbereda slangdragningen och meddelar varje fastighet, med en lapp i brevlådan, innan de går in på tomten.

Bredbandskunder

I utskicket som läggs i era brevlådor inom kort, bifogas ett avtal för er som redan har bredband av Bahnhof genom föreningen. Avtalet gäller även er som är intresserade av att börja nyttja bredbandet genom föreningen, i samband med att fiber ansluts till fastigheten.
För att ert bredband ska fungera genom fibern den dag den installeras måste avtalet vara klart. Fyll i, skriv under och skicka avtalet till KSMF, Blåmunkev. 12, 23254 Åkarp. Det går bra att lägga avtalet direkt i brevlådan på Blåmunkevägen också.
Efter fibreringen är man, som bredbandsansluten, kund hos Sydantenn och det är de som kommer att fakturera bredbandskostnaden.

Epost-adresser slopas

När alla nuvarande bredbandskunder flyttas över från Bahnhof till Sydantenn kan man tyvärr inte behålla adressen”@sydnet.net” längre. Adressen ”@bahnhof.se” kan, mot en extrakostnad, fortfarande användas. Kontakta Bahnhof om ni är intresserade av det.
Vad finns det för alternativ då?
Det allra mest bestående är att skaffa en egen epost-adress inom en webportal exempelvis Googles ”gmail”, Microsofts ”outlook”, ”yahoo.com” eller liknande.
Antennföreningen har en egen domän som heter ”@ksmf.se” och Sydantenn ger oss möjligheten att, i samband med att bredbandsavtalet träder i kraft, lägga upp epost-adresser på den. Nackdelen med denna adress är den inte kan användas om man flyttar ut ur föreningens område.
Till er som måste byta adress – gör det så snart som möjligt och sprid den till era vänner och kontakter.

Läget just nu (2016-10-10)

Nu har projektet med fiber i vårt område kommit ytterligare en bit längre. Projektgruppen har haft ett antal sittningar med Sydantenn och styrelsen har vänt och vridit på olika modeller.
Styrelsen har till slut fastnat för ett upplägg där all befintlig kopparkabel byts till fiber. Detta innebär att alla fastigheter i föreningen berörs.
Detta blir den långsiktigt bästa lösningen och tillsammans med den mycket låga kostnaden per fastighet, som förhandlingarna gett, bedömer styrelsen att det är ett mycket bra upplägg.

Diskussionerna med Sydantenn har gett att det är mycket mer fördelaktigt att föreningen självt finansierar ombyggnaden i stället för Sydantenns dyrare finansalternativ. Sydantenn är självklart genomföraren och leverantören. Banken är med i diskussionerna och beviljar föreningen ett 10års-lån till förmånlig ränta.

Alla fastigheter faktureras 4.900 kr, vilket är anslutningsavgiften. Nuvarande årskostnad 1.850 kr kvarstår och innefattar bl.a TV-kanalerna. För de som vill nyttja bredbandstjänsten som är 1000Mbit (inkl. ip-telefoni) betalar 269 kr /månad.
Alla beloppen inkluderar ränta och amortering på banklånet.

Varför berörs alla fastigheterna? – Även om vi uppgraderade delar av nätet 2012 har vi c.a 15-20st störningar per år som beror på markkabeln eller något i den utrustningen. När fiberkabel är installerad i hela området är den, inte mottaglig för yttre störningar, den är ny och den behöver inte strömförbrukande utrustning. På så sätt blir förutsättningarna bättre även för bara TV-tittande.

Styrelsen kallar härmed till en extra föreningsstämma den 25 oktober kl 19.00 i Dalslundskolans matsal.
(Tyvärr missade vi fullmakten på kallelsen, men det funkar med vilket papper som helst med berörda fastighetsägares namnteckningar)

Bakgrund

På förra årsmötet lyftes en fråga om framtiden och styrelsen fick i uppdrag att utarbeta ett förslag som bäst gynnar medlemmarna i vår samfällighet.

För ett par år sedan blev det kommersiellt möjligt att dra fiber ända fram till varje fastighet.
Eftersom andra aktörer börjat planera för fiber i vårt närområde är det viktigt att alla förstår att detta kan göras även i vårt nät så snart medlemmarna vill det, och dessutom till mycket lägre anslutningskostnad än det som förekommit i olika utskick till hushållen i Åkarp.

I samarbete med Sydantenn …

.. finns ett förslag (äntligen klart) framförhandlat där Sydantenn genomför hela projektet.
För 4900:- får den enskilda fastigheten (hushållet) en helt ny fiberkabelanslutning (2st fibrer) installerad ända in i huset. Strax innan projektet startas upp kommer alla fastigheter att faktureras anslutningskostnaden, som på så sätt bildar startkapitalet i projektet.

I årskostnaden 1850:- ingår som tidigare…

  • de 25 analoga TV-kanalerna som vi har idag
  • de 6 digitala TV-kanalerna som vi har idag
  • alla 25 TV-kanalerna digitalt (för de som har box) samt
  • föreningens övriga kostnader

För bredbandsintresserade blir månadskostnaden 269:- vilket ger…

  • Bredband 1000/1000 Mbit/s – (publik ip)
  • ip-telefoni

Både års och månadsbeloppen inkluderar ränta och amortering på banklånet.