Fiberbyggarna vecka 9

I vecka 9 kommer Fiberbyggarna att lägga slang på

  • Vemmenhögsvägen

Enligt Fiberbyggarna är det en del arbete kvar på Vemmenhögsvägen och därefter kommer de att utföra slangdragning och skåpsbyten kopplade till huvudcentralen.
Inga nya gator kommer att påbörjas under vecka 9.

Cirka 310 fastigheter har numera en liten slang framdragen till husgrunden.

Comments are closed.