Fiberbyggarna i trädgårdar vecka 4 och 5

I vecka 4 och vecka 5 kommer Fiberbyggarna att lägga slang på:

  • Göingevägen
  • Färsvägen
  • Ingelstavägen

I vecka 6 kommer EVENTUELLT slanggrävning att påbörjas på:

  • Skånevägen
  • Vemmenhögsvägen

Projektgruppen och framförallt styrelsen har inte hängt med i svängarna när Fiberbyggarna satte verktygen i marken. De första och inledande gatorna gick i en otroligt snabb fas. Cirka 150 fastigheter har numera en liten slang framdragen till husgrunden. I den kommer såsmåningom den omtalade fibern att dras (blåsas).
Det är i samband med fiberblåsning som installationen utförs och då kan håltagning genom yttervägg krävas. Den utförs av fiberentreprenören.

Nu har det satt sig lite mer och styrelsen försöker hitta former för information till medlemmarna.
Fiberentreprenören är tillsagd att lägga lappar i de brevlådor som ska besökas veckan därpå. I ett led att ytterligare ge information så ska vi försöka att hänga med även här på hemsidan.

 

Comments are closed.