Extrastämman angående fibernät

På tisdagskvällen den 25/10 samlades samfällighetsföreningen i Dalslundsskolan till en utlyst extrastämma för att ta beslut om framtiden för det gemensamma kabelnätet för TV samt bredband.

Efter en smått kaotisk ankomstregistrering (ber om ursäkt för köbildningen) räknades 280 fastigheter närvarande. Styrelsen är jätteglada och lite överraskade över den enorma uppslutningen.

Protokollet finns här.

Stämman sammanfattas mycket kort med:
Styrelsens framarbetade förslag bifölls genom
Ja till att slopa nuvarande kopparnät
Ja till 4900 som anslutningsavgift
Ja till att avgiften ska betalas senast 2017-03-31
Ja till att ta banklån för resterande del

Ett antal frågor ställdes och besvarades. De kommer att finnas med i en bilaga till protokollet.

TACK till er alla som visar intresse i kabelnätet och föreningens framtid.

Och så till sist – det som behandlades på stämman gäller de fastigheter som är anslutna till Karstorps Samfällighetsförening G:A1.

Comments are closed.