Årsstämman 25/4

Tisdagen 25 april hölls årsstämman för verksamhetsåret 2016. Mötet var i matsalen i Dalslundsskolan.
54 fastigheter var representerade av 58 personer.

Sedvanliga val till styrelse, revisorer och valberedning klubbades.
Per Ryberg avtackades efter många många år i styrelsen. Michael Jonsson fick också ett tack för sina år som styrelsemedlem och felmottagare. Micke fortsätter sin medverkan i arbetet i fiberprojektet tillsvidare.
Efter mötet fanns tid till tekniska frågor. En kort sammanfattning biläggs protokollet.

Nyval till styrelsen blev Carl Laurin, Ljunitsvägen 18 och Anne-Marie Malm, Ingelstadsvägen 9
Omval av revisorerna Anders Ekdahl, Humlevägen 7 och Jim Dahlén, Harjagersvägen 26
Valberedningen består av Jan Klevås, Frostavägen 3 och Per Ryberg, Svanetorpsvägen 51

-Protokollet finns på denna länk-

Comments are closed.