Monthly Archives: februari 2018

Fiberprojektet är i slutfasen

Då är samtliga medlemsfastigheter installerade och klara med fiber. Urkopplingen av de gamla koaxialkablarna är igång. Vår huvudcentral är iordningställd, Dock kommer vår gamla utrustning vara igång någon månad till.