Monthly Archives: april 2017

Årsstämman 25/4

Tisdagen 25 april hölls årsstämman för verksamhetsåret 2016. Mötet var i matsalen i Dalslundsskolan. 54 fastigheter var representerade av 58 personer. Sedvanliga val till styrelse, revisorer och valberedning klubbades. Per Ryberg avtackades efter många många år i styrelsen. Michael Jonsson fick också ett tack för sina år som styrelsemedlem och felmottagare. Micke fortsätter sin medverkan i arbetet i […]

Planerat avbrott onsdag 19/4 kl 8.00

På onsdag 19/4 kl 8.00 till ca 10.00 kommer alla i vår antenn-samfällighet att bli utan både TVsignal och bredbandssignal. Sydantenn ska koppla in en ny huvudfiber till huvudcentralen som dragits fram i samband med stamnätsutbyggnaden. Den gamla fibern som reparerades vid förra avbrottet behövdes för att få igång den nya utrustningen, nu ska den bytas […]