Monthly Archives: maj 2016

Informationsträff angående fiberprojekt i Karstorp samfällighetsförening 2016-05-16 i Lindhaga

Från Sydantenn närvarande Michael Flomén och Magnus Hansson. Från styrelsen närvarade Per, Lasse, Magnus, Andreas, Åke och Rolf Träffen började med att Åke hälsade alla välkomna och presenterade styrelsens uppdrag från årsstämman 2015 samt det förslag som tagits fram till årsstämman 2016. Michael Flomén presenterade Sydantenns ”paket” som innebär en egen fiber från centralen ända […]